Perttula-Uotilan kyläyhdistys

Perttula-Uotilan kyläyhdistyksen perustamiskokouksen pöytäkirja

Rientola 18.11.2013 klo 19

Läsnä: Markku Lindfors
Mauri Lindfors
Seppo Kilpeläinen
Esa Rantanen

Heli Mikkola (sihteeri)

 1. Markku Lindfors aloitti kokouksen klo 19.05.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Lindfors ja sihteeriksi Heli Mikkola.

3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Päätettiin perustaa kyläyhdistys.

5. Keskustelun jälkeen kyläyhdistyksen nimeksi päätettiin Perttula-Uotilan kyläyhdistys.

6. Kokouksessa esillä ollutta sääntömallia täydennettiin tarpeen mukaan ja se hyväksyttiin.

7. Jäsenmaksuksi päätettiin 0 euroa. Vapaaehtoinen kannatusmaksu yksityisiltä on 10 euroa ja yrityksiltä 20 euroa.

8. Päätettiin hallituksen jäsenten lukumääräksi puheenjohtaja+6 jäsentä eli kultakin alueelta vähintään yksi edustaja.

9. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Markku Lindfors.

10. Hallituksen jäseniksi valittiin Perttulan alueelta Jenni Saarinen ja Heli Mikkola, Uotilasta Mona Airikkala ja Arto Laaksonen, Numlahden alueelta Teppo Kilpeläinen ja Riitta Peltomaa.

11. Toiminnantarkastajaksi valittiin Reijo Elg ja varahenkilöksi Esa Rantanen.

12. Todettiin että muita toimihenkilöitä ei tarvita tällä hetkellä.

13. Keskusteltiin yhdistyksen toiminnasta, mm.www-sivuista, Facebook-ryhmästä, ruokapiiristä sekä skeittipuistosta koululle.

14. Kokous päättyi klo 20.