Vikailmoitukset

Vikailmoitukset

Vikailmoitukset

Perttulan Vesiosuuskunnan alueella: Sevcon Kuikka 0400-583284

Vikapäivystys palvelee seuraavia tilanteita varten:
– häiriötilanteessa viemäreissä
– vedenjakelussa
– jäteveden kiinteistö- tai linjapumppaamossa

Nurmijärven vesi vastaa omasta verkostostaan ja niiden häiriötilanteista. Myös Nukarin jätevesiosuuskunnan häiriötilanteet hoitaa Nurmijärven Vesi.

Kiinteistöt joilla on kiinteistökohtainen jätevesipumppaamo, voivat tilata yritykseltä kiinteistöpumppuhuollon niin halutessaan. Huollon kustannus on kiinteistökohtainen kiinteistön omistajalle tai haltijalle.

NURMIJÄRVI KUNNAN AJANKOHTAISTIEDOTTEET

Päivitetty: 14.10.2021